Mikä ladontamalli?

Ladontamalleja on laatan koosta ja muodosta riippuen monia. Ladontatyyli voi olla esimerkiksi tasaladonta, jolloin laattojen reunat ovat tasan toisiinsa nähden. Tiililadonta tarkoittaa laattojen limitystä yleensä vaaka- tai pystysuuntaan, joka suositellaan tehtävän ⅓ ladontana. Eri ladontamallilla saat samasta laatasta eri ilmeitä eri pinnoille yhdistämällä esimerkiksi tasaladontaa sekä kalanruoto ladontaa.